Missie

Kinderen voorbereiden op het functioneren in de maatschappij en op hun ontwikkeling tot burger en mens. Dát is de hoofdtaak van het onderwijs. Goede relaties leggen en prestaties leveren, daar gaat het om. Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerlingen, maar ze ook uitdaagt.

Hoe we aan onze missie in de dagelijkse schooldag 'handen en voeten' geven, willen we u graag vertellen, maar hiervoor is een bezoekje aan één van de scholen aan te bevelen!