Functies en taken

Directie (Aad Struijk/Petra de Kock)
 • De taak van de directie bestaat uit leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiŰle en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school.
Managementassistent (Cathy Bodde)

Co÷rdinator Zorgteam (Petra de Kock)
 • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De co÷rdinator Zorgteam doet overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben.
Evenementenco÷rdinator (Yvonne de Jong)
 • De evenementenco÷rdinator houdt zich bezig met het organiseren van de schoolactiviteiten. Zij doet dat in samenwerking met het team en de oudergroepen.
Bouwco÷rdinatoren
 • Groep 1/2: Karin Mensinga
 • ​Groep 3/4: Hanneke van Oosten
 • Groep 5/8: Els van Gameren
 • Leonardogroapen 4 t/m 8: Marja Leeman
Vak-/gastdocenten
 • Onze school maakt voor gymnastiek, filosofie, Chinees, Spaans, Engels, muziek en schaken gebruik van vak- of gastdocenten.
 • De vakleerkracht gymnastiek wordt op maandagmorgen ingezet in de hogere groepen en/of voor leerkrachten zonder gymlicentie.
Specialist
 • Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met kleine problemen worden in de groep door de leerkracht extra geholpen. Kinderen met grotere problemen kunnen geholpen worden door de specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.
Wij hebben de volgende specialisten:
 • Aletta Smits (leesspecialist)
 • Nelleke van der Velden (rekenspecialist)
 • Karin Mensinga (intern begeleider het jonge kind)

ICT-er (Coby Boonstra)
 • De ICT-er draagt zorg voor het beheer van de computers en de aanschaf en invoering van software en de digiboarden/touchscreens.
Co÷rdinator Voortgezet onderwijs (Danique Exaltus)
 
Manager Compacten&Verrijken (Laurien Rooimans)
 
Leraar in opleiding (Lio-er)
 • Wij zetten Lio-ers in. De lio-er is een 4e-jaars Pabo-student die zelfstandig een klas draait. De lio-er wordt op afstand begeleid door een lio-coach op school en door een stagebegeleider van de Pabo-opleiding.