Voor- en naschoolse opvang 

Ouders die gebruik willen maken van Buitenschoolse opvang (BSO) kunnen zich melden bij Partou (voorheen SKS Alles Kids - Small Steps).


Website : www.partou.nl