Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief geven wij informatie aan de ouders over welke dingen de komende tijd op school gebeuren. De nieuwsbrief wordt maandelijks (10x per schooljaar) verstuurd via Social Schools. Daarnaast wordt hij op de website geplaatst.