Verlof

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties (zie vakantierooster) is in principe alleen mogelijk indien u via een werkgeversverklaring aan kunt tonen dat u niet in staat bent binnen de schoolvakanties vakantie op te nemen. Indien u hiervan gebruik maakt, dient u er wel rekening mee te houden dat dit verlof slechts éénmaal per schooljaar verleend wordt en veelal niet meerdere jaren achtereen. 
Daarnaast zal een aanvraag voor buitengewoon of vakantieverlof indien dit het maximale aantal van 10 schooldagen per schooljaar overschrijdt, de toestemming van de leerplichtambtenaar vereisen. 

Mocht het zo zijn, dat u door omstandigheden gedwongen bent om buiten de gestelde schoolvakanties vakantie te nemen, wordt u vriendelijk verzocht een aanvraagformulier voor vrij-af buiten de schoolvakanties bij de schoolleiding in te leveren.


Aanvraagformulieren voor vrijaf buiten de schoolvakanties kunt u hier downloaden.


 Buiten de schoolvakanties (andere gewichtige omstandigheden) tot ten hoogste tien schooldagen per schooljaar (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)

Dit formulier is alléén bestemd voor een verzoek voor verlof indien:
  • dit een aanvraag voor tot ten hoogste 10 schooldagen is, én
  • het aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd, opgeteld bij reeds eerder toegekende verlofdagen, het totaal van 10 schooldagen in dit schooljaar niet overschrijdt.

 Aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties tot ten hoogste tien schooldagen (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969)

Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer:
  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties in het gehele schooljaar met het gezin op vakantie te gaan;
  • bij de aanvraag een (werkgevers) verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen één van de schoolvakanties in het betreffende schooljaar mogelijk is en
  • wordt verklaard dat het de enige gezinsvakantie in dit schooljaar is.

 Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties (andere gewichtige omstandigheden) van méér dan tien schooldagen per schooljaar (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)

Dit formulier is alléén bestemd voor een verzoek voor verlof indien:
  • dit een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen is, of
  • het aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd maximaal 10 is, maar opgeteld bij reeds eerder toegekende verlofdagen, het totaal van 10 schooldagen in dit schooljaar overschrijdt.