Stichting Ouderbelangen

De stichting Ouderbelangen o.b.s. De Vogelenzang - Annie M.G. Schmidt (KvK 53730607) is in oktober 2011 opgericht door een stel enthousiaste ouders. Zij stelt zich ten doel om de school, haar leerlingen en de schoolorganisatie te ondersteunen zowel financieel als anderszins.

Criterium voor de ondersteuning is dat ze positief stimulerend dient te zijn voor de leerlingen, de schoolfaciliteiten en het schoolleven op O.b.s.  Annie M.G Schmidt en De Vogelenzang. Zo heeft zij een bijdrage kunnen leveren aan het opknappen van de schoolpleinen. De aanschaf van nieuwe touchscreens en computers wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting.

De Stichting heeft de volgende bronnen van inkomsten:
  • Sponsorloop 
  • Verkoop loten 

Jaarlijks overlegt de schooldirectie met het Stichtingsbestuur en de medezeggenschapsraden over de door de school gewenste ondersteuningsdoelen. Deze doelen moeten uiteraard passen binnen de doelstelling van de stichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cathy Bodde (c.bodde@prokind-scholengroep.nl)