Functies en taken

Kernteam -  Petra de Kock /Danique Exaltus /Cathy Bodde /Aad Struijk
De organisatiedoelen van het kernteam bestaan uit onderwijs, opleiding, zorg, cultuur, algehele bedrijfsvoering en systeembegeleiding.
 • Petra de Kock; onderwijs, opleiding en zorg
 • Danique Exaltus; onderwijs, opleiding en cultuur
 • Cathy Bodde; communicatie, personeel en bedrijfsvoering
 • Aad Struijk; systeembegeleiding

Locatieleiders
Locatieleiders worden in eerste instantie benaderd door ouders met vragen en opmerkingen.
De volgende personen zijn locatieleider:
 • Danique Exaltus /Loes van de Wetering; Annie M.G. Schmidt
 • Marion Bork /Romy van Sintmaartensdijk; locatie Zuid
 • Nikki Monster /Hanneke van Oosten; locatie Noord                    
 • Larissa Gundlach /Angela van den Berg; locatie Vriesland
 • Marja Leeman /Laurien Rooimans; locatie Leonardo

Coördinator Onderwijskundig team /intern begeleider - Petra de Kock /Natasja Bodde
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De coördinator Onderwijskundig team en tevens intern begeleider doet overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben. Naast de coördinator maken een kinderpsycholoog, orthopedagoog-generalist en schoolmaatschappelijk werkers deel uit van het onderwijskundig team.

Coördinator Normjaartaak - Loes van de Wetering /Angela van de Berg
De coördinator normjaartaak houdt zich bezig met het organiseren van de schoolactiviteiten. Zij doen dat in samenwerking met het team en de oudergroepen. Tevens is Yvonne onze Interne cultuurcoördinator en coördinator van "Bibliotheek op School" en Loes van de Wetering is coördinator "Groene schoolpleinen" en School op Seef (verkeersveiligheid).

Schoolopleider - Hanneke van Oosten /Danique Exaltus / Larissa Gundlach
Onze school is een opleidingsschool. Wij werken intensief samen met de PABO vanuit het concept "Samen Opleiden" van studenten. Hanneke, Danique en Larissa worden ondersteund door het Kenniscentrum Talentontwikkeling. In het kader van hun opleiding kunnen de studenten op onze school worden gefilmd. Dit filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor hun eigen onderzoek.


Parallelcoaches
De volgende personen zijn coach:
 • Karin Mensinga en Anna van Dellen; groep 1 en 2
 • Hanneke van Oosten /Madelief van de Meer; groep 3
 • Nikki Monster /Lisselote Vanlaerhoven; groep 4
 • Thalita IJkhout /Carrie de Vries; groep 5
 • Larissa Gundlach /Gloria Hilgen; groep 6
 • Kirstin Ozephius / Elvira Ekstijn; groep 7
 • Angela van de Berg /Danique Exaltus; groep 8

Vak-/gastdocenten
Onze school maakt voor gymnastiek, filosofie, Spaans, Italiaans, Engels, muziek en schaken gebruik van vakdocenten. De vakleerkrachten gymnastiek worden ingezet voor de groepen 3 t/m 8.Specialist
Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met andere behoeften kunnen geholpen worden door een specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.
Wij hebben de volgende specialisten:
 • Corina Kraak /Larissa Gundlach (Jeugdeducatiefonds)
 • Karin Mensinga /Anna van Dellen (kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong)
 • Jos van Dijk (leerlingdecaan en gedrag)
 • Duygu Aydin /Natascha de Korver (mindfulness)
 • Sanne de Groot (Compacten en Verrijken)
 • Daphne van Dam /Sanne de Groot (plusklas)
 • Carla den Ouden (sociale competenties)
 • Patricia Keijzer (lezen /ontwikkelingsperspectief /leerkracht opvanggroep HB)
 • Patricia Goudzwaard (ontwikkelingsperspectief /leerkracht didactische opvangklas)

ICT-er - Gloria Hilgen 
De ICT-er draagt zorg voor het beheer van de computers en de aanschaf en invoering van software en de digiborden/touchscreens. Bovenschools op Prokind niveau maken we gebruik van de ICT-expertise van Barbara Roovers.


Coördinator Voortgezet onderwijs - Yolanda Bol 
De coördinator Voortgezet onderwijs onderhoudt de contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs, de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) en de organisaties die het Drempelonderzoek en IEP-toets aanleveren.

Leraar in opleiding (Lio-er)
Wij zetten Lio-ers in. De lio-er is een 4e-jaars Pabo-student die zelfstandig een klas draait. De lio-er wordt op afstand begeleid door een lio-coach op school, de schoolopleider en door een stagebegeleider van de Pabo-opleiding.