Schooltijden

Wij hebben met instemming van de medezeggenschapsraad besloten om te starten met het continurooster. Vanaf maandag 2 september 2019 gelden de volgende schooltijden:
 
 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00

Dat betekent voor u dat de kinderen niet alleen een pauzehapje, maar ook een lunch mee moet krijgen. De kinderen eten in hun eigen klas, waar er op wordt toegezien dat uw kind in voldoende mate eet en drinkt. De kinderen hebben twee keer een buitenpauze. Mochten er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw kind, dan vragen wij u dit al bij aanvang van het nieuwe schooljaar te bespreken met de leerkracht(en).

Vakantierooster
 
Zomervakantie  14-07-2021 t/m 27-08-2021 
Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag /Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022  
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren  06-06-2022
Zomervakantie  08-07-2022 t/m 19-08-2022 


Studiedagen 2021-2022
  • 05 oktober 2021 (hele dag)
  • 22 juni 2022 (hele dag)