Schooltijden

Wij hebben met instemming van de medezeggenschapsraad besloten om te starten met het continurooster. Vanaf maandag 2 september 2019 gelden de volgende schooltijden:
 
 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00

Dat betekent voor u dat de kinderen niet alleen een pauzehapje, maar ook een lunch mee moet krijgen. De kinderen eten in hun eigen klas, waar er op wordt toegezien dat uw kind in voldoende mate eet en drinkt. De kinderen hebben twee keer een buitenpauze. Mochten er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw kind, dan vragen wij u dit al bij aanvang van het nieuwe schooljaar te bespreken met de leerkracht(en).

Vakantierooster
 
Zomervakantie  17-07-2020 t/m 28-08-2020 
Herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie  15-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag /Pasen   02-04-2021 t/m 05-04-2021  
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie  03-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren  24-05-2021 t/m 25-05-2021
Zomervakantie  14-07-2021 t/m 27-08-2021 Studiedagen 2020-2021
  • 1 oktober 2020 (hele dag)
  • 1 april 2021 (hele dag)
  • 23 juni 2021 (hele dag)
  • 12 juli 2021 (hele dag)
  • 13 juli 2021 (hele dag)