Schooltijden

Wij hebben met instemming van de medezeggenschapsraad besloten om te starten met het continurooster. Vanaf maandag 2 september 2019 gelden de volgende schooltijden:
 
 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00  08.30 - 14.00

Dat betekent voor u dat de kinderen niet alleen een pauzehapje, maar ook een lunch mee moet krijgen. De kinderen eten in hun eigen klas, waar er op wordt toegezien dat uw kind in voldoende mate eet en drinkt. De kinderen hebben twee keer een buitenpauze. Mochten er bijzonderheden zijn omtrent het eetgedrag van uw kind, dan vragen wij u dit al bij aanvang van het nieuwe schooljaar te bespreken met de leerkracht(en).

Vakantierooster
 
Zomervakantie  18-07-2019 t/m 30-08-2019 
Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  17-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag /Pasen   10-04-2020 t/m 13-04-2020  
Meivakantie  20-04-2020 t/m 05-05-2020 
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren  01-06-2020
Zomervakantie  17-07-2020 t/m 28-08-2020 Studiedagen 2019-2020
  • 24 juni 2020 (hele dag)