GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare scholen behorende bij Stichting Prokind scholengroep.
De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het bestuur van
Prokind. Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken.


 GMR info folder
 Kandidaatpresentatie GMR verkiezingenMR

De MR is de medezeggenschapsraad van de o.b.s. De Vogelenzang. De MR is het inspraakorgaan, waarin ouders en personeel meepraten over het reilen en zeilen van de school.

De MR geeft advies en/of instemming op voorstellen van de schoolleiding. Het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, aangepaste versie augustus 2013),  het reglement  en het huishoudelijk reglement van de MR.


 MR info folder
 Kandidaatpresentatie MR verkiezingen