Een toets maken in teams

Een toets maken in Teams

Stap 1: Open Microsoft Teams. 
              Hoe je Teams opent lees je in: "Werken met teams"

Stap 2: Klik op "Opdrachten
              

Stap 3: Selecteer je groep
              

Stap 4: Selecteer de Toets/opdracht:
              

Stap 5: Open de taak die je moet maken:
             

Stap 6: De toets verschijnt. Je kunt de opdrachten maken.
              

Stap 7: Als de toets uit verschillende onderdelen bestaat, dan moet je eventueel onderaan de               pagina op "Volgende klikken.
              
Stap 8: Als je de toets helemaal af hebt, klik je op "Verzenden"